Préadvies inzake de brief van de groep Vrouwen tegen verkrachting. Bijlage nr. 142. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 7 januari 1980 stelde U de brief van de groep Vrou wen tegen verkrachting om préadvies in handen van ons college. In verband hier mede berichten wij U het volgende. Binnen de huidige personele bezetting van de politie behoort intensivering vin de surveillance helaas niet tot de mogelijkheden. Uitbreiding van de straat- v( -lichting zoals door briefschrijfsters wordt gevraagd, zal voorts nauwelijks effect sorteren. Bovendien zou een dergelijke uitbreiding niet stroken met de algemene aandrang tot energiebeperking. Wij stellen U voor briefschrijfsters overeenkomstig het vorenstaande te in formeren. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden 3.S. Brandsma, Burgemeester W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 198