Benoemen van een lid van de Raad voor Jeuydaangelegenheden. Bijlage nr. 143. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Het Jeugd- en Jongerencentrum '"t Vliet" deelt bij brief van 4 maart 1980 mede, dat mevrouw B. Zijlstra bedankt voor het lidmaatschap van de Raad voor Jeugdaangelegenheden. Mevrouw Zijlstra is indertijd op voordracht van dit centrum door U benoemd. Thans draagt het Jeugd- en Jongerencentrum "'t Vliet" ter benoeming voor mevrouw M. Siebring, de Bird 27-1, 8918 ES Leeuwarden. Wij geven U in overweging tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 199