Bijlage no. 144 Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Wegens zijn benoeming tot beleidsadviseur bij de Algemene Bond van Onder- ijzend Personeel verzoekt de heer M.J. Bergsma ontslag als hoofd van de Aebin- aschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs), alhier. Onder overlegging van zijn verzoekschrift geven wij U in overweging het evraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door ons te bepalen dag. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. Ontslag van het hoofd van de Aebingaschool (g.l.o.).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 200