Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijs- wet 1920 en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. Bijlage no. 58Leeuwarden, 7 februari 1980, Aan de gemeenteraad. Van enkele besturen van bijzondere scholen voor kleuter- en gewoon lager onderwijs zijn aanvragen als bedoeld in artikel 50 van de Kleuteronderwijswet, respectievelijk artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, om medewerking voor het treffen van voorzieningen en/of aanschaffen van materialen ingekomen. De normale eisen, aan het geven van kleuter- en gewoon lager onderwijs te stellen, zullen door inwilliging van de verzoeken niet worden over schreden. Genoemde aanvragen zijn voor IJ ter inzage gelegd. Wij stellen voor de gevraagde medewerking te verlenen door te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 20