/c No. 1690. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 58); BESLUIT ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde medewerking te verlenen. Volg- Datum waarop het Schoolbestuur. Medewerking te Toegepast nr. verzoek is inge- verlenen voor! wetsartikel, komen. 1. 29 oktober 1979 Vereniging voor Het aanschaffen Art. 50 Protestants van ontwikke- Kleuter- Christelijk lingsmateriaalonderwijs- Basisonderwijs enige kleuter- wet. Leeuwarden. boeken, vertel- platen, 1 snij machine 1 koffiezetappa raat en materi alen voor de keukenhoek, de poppenhoek, de zandbak en de zand- en water tafels t.b.v. de christelijke kleuterschool "Prinses Margriet", Gebr. Wierdastraat 1 alhier. 2. 1 november 1979 Vereniging voor Het aanschaffen Art. 50 Protestants van 2 vlecht- Kleuter- Christelijk strokenkasten, onderwijs- Basisonderwijs 2 plakfiguren- wet. Leeuwarden. kasten en 1 poppenkast t.b.v. de christelijke kleuterschool "Prinses Beatrix", Fon teinstraat 59-f» alhier.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 21