Nr. 4810. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 1980 (bijlage nr. 159) BESLUIT f. de Nota inzake het Welstandstoezicht in Leeuwarden te aanvaarden als uitgangspunt voor het te voeren welstandsbeleid I. het verzoek van de bestuurscommissie van de -Provinciale Friese Schoon heidscommissie om tot het Friese Welstandsinstituut nieuwe stijl toe te treden af te wijzen; II. toe te treden tot de Federatie Welstandstoezicht. Aldus vastgesteld in de openbare veragering van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 233