NOTA INZAKE HET WELSTANDSTOEZICHT IN LEEUWARDEN.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 234