Nr. 5176. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage nr. 162); BESLUIT: ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde medewerking te verlenen volg Datum waarop het Schoolbestuur Medewerking te verlenen nr. verzoek is inge,- voor: komen Toegepast wetsartikel. 1. 12 februari 1980. Stichting Ka- Het aanschaffen van nieuw tholiek Onder- meubilair t.b.v. Marije's wijs Leeuwar- Kleuterhof, Bachstraat 61, den. alhier. 2. 3 maart 1980 Vereniging voor Het aanschaffen van speel- leer-materiaal bij de met hode "Veilig leren lezen" t.b.v. de Prins Bernhard- school, Fam. v.d. Weij- straat 2, alhier. 3. 3 maart 1980 Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden Vereniging voor Het aanschaffen van een Protestants elektrische stencilma- Christelijk chine t.b.v. de Prins Basisonderwijs BernhardschoolFam. Leeuwarden v.d. Weijstraat 2, alhier. artikel 50 Kleuteronder' ij wet. artikel 72 der Lager-onderw i js wet 1920. artikel 72 der Lager-onder wijswet 1920. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verlenen eervol ontslag aan de directeur van de Wopke Eekhoffschool (m.a.v.o. Bijlage no. 163. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de gemeenteraad. De directeur van de Wopke Eekhoffschoolopenbare school voor m.a.v.o. alhier, de heer R. Zijlstra, verzoekt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 12 juni 1980 met ingang van 1 juli 1980 ontslag uit genoemde functie. Wij geven U in overweging het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van 1 juli 1980. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden 3.S. Brandsma Burgemeester W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 253