Nr. 5218 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bij- 1 ge nr. 172) BESLUIT: i te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsvoorschrift "Camminghaburen-Deelgebied I IB", welk ontwerp met ingang van 14 maart 1980 voor een ieder ter visie heeft gi legen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 269