8-10-1979 Bi;ilage I. Naam en adres van adressant(e) tijdens hoorzit ting d.d. 4 okto ber 1979. schriftelijke reactie ingediend. bij brief d.d. Vereniging bewoners Emmakade, p/a mevr.Ebbinga, Emmakade 97» Leeuwarden. Huurderscomité "De Oosthoek", p/a Boerhaavestraat 54-1, Leeuwarden. Bewoners Vredeman de Vriesstraat p/a J.de Jong, Vredeman de Vriesstraat 27» Leeuwarden Bewoners Maria Louisastraat, p/a Maria Louisastraat 16 Leeuwarden. Bewonersorganisatie Pinkstraat, Lammerstraat, Ramstraat, Van Leeuwenhoekstraat, ged.Boerhaa vestraat e.o., p/a Van Leeuwenhoekstraat 30» Leeuwarden. Leeuwarder Ondernemersvereniging, p/a H.D.Nijenhuisde Duif 3^2, Leeuwarden. Bewoners Pasteurweg, p/a J.Zeemans, Pasteurweg 58» Leeuwarden. de heer A.H.Lijkstra, Achter de Hoven 17» Leeuwarden 3ewoners Achter de Hoven (tussen Willem Lodewijkstraat en Zuider- grachtswal) p/a J.Weda, Achter de Hoven 11, Leeuwarden. J.Visser, Van Leeuwenhoekstraat 34» Leeuwarden. J.Dijkstra, Willem Lodewijkstraal 101, Leeuwarden. S.Boomsma, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden. A.P.de Moor, Maria Louisastraat 30, Leeuwarden. Wijkcomité "Schieringen" p/a G.v.Ginkel, Kastanjestraat 50-1, Leeuwarden. Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" p/a J.Koopmans, Nylansdyk 205c, Leeuwarden. 1-10-1979 4-10-1979 2-10-1979 4-10-1979

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 305