Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied II" gelegen grondstrook aan Bouwbedrijf T. DEllema en Zn. B.V., gevestigd alhier. Bijlage nr. 188. Leeuwarden, 1 mei 1980 Aan de gemeenteraad. Wij hebben met Bouwbedrijf T. Dellema en Zn. B.V., gevestigd alhier, overeenstemming bereikt omtrent de overdracht aan haar van de op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd aangegeven, in het ontwerp-uitwerkings plan "Camminghaburen-deelgebied II", gelegen grondstrook ter breedte van plm. 3 meter en ter grootte van plm. 102 m2, zulks ter uitbreiding van het bij op 31 januari 1980 voor notaris H.3. Wierda, alhier verleden akte aan haar overgedragen bouwterrein. Hierdoor wordt het mogelijk de hier door haar te bouwen A woningen een tuin met een redelijke diepte te geven. De prijs van deze grondstrook kan naar onze mening worden gesteld op in totaal 1,-- (exclusief B.T.W.). De eigendomsoverdracht kan overigens, behoudens een kleine aanpassing, geschieden onder de in de vorenbedoelde akte opgenomen bedingen. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.D.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 315