- 2 - ■p c 0 CD 4-> D P P O 0 4-> h- CO LA GO VO O •d" A GO i—4 «3- LA VO O cj- 0 -p -P c •H 0 D r-H 03 CD 4-> O 0 z: .a 4-> O x O CO p O O CD "O 0 O CD U 0 P 03 03 O VO LA (A ct* LA •d" O oo LA LA VO VO LA I I I O O ch O O A O O O vo o IA VO (A -d- ON LA <\J LA LA *a* <t* VO VO O PA AJ vo 03 IA N N O d co la vo VO AJ <♦-><+-* <p> <4-, GO ON ON ON ON ON ON r-4 A OsJ r-H fVJ A •V n VS VS GO ON 00 on LA OJ o A CA VO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O O O O O LA O O O -3- r-H VO O O rvj (M LA GO 00 r-4 i—4 i rH A A rvj i i rvj ca A Vs VS VS AJ 00 ON on oo 00 CVJ ON CM ON oo O A A >—4 Al LA -H O vo AJ i—1 go on r^» ON ON ON oo on ON ON ON CD C •H P 0 "O rO CD U 0 0 P rO X C 0 Q. O 0 ■O 0 -p CO 0 CD X co 03 CO 3 "O C A ro u 0 p p •H N U O O 10 •H u A3 P <0 U O 03 00 O O -C O 00 AJ H O A 0 O O O u X O 0 O CD _Q X "O CO c o c u •H CO •H 0 <-4 U <4- 0 O) 0 co O "O C N u X p- *H :0 0 •03 r-H ro Q. z: c 0 x Q. O U "O •H O 0 «PC JZ JX (*0 0 O U 1 X cn O 1 1 LU c 0 u 0 "O r—4 c O •H O X X O 0 CO X c •n 0 •H 4-> r-H •H 0 3 X X 0 •H 0 N O 0- o Cl c ai ai *h •H 4-> JZ O c 03 t-i 03 •1-5 P •H 03 1l E 0) P C U) 03 •H Ui I P 03 LA -C A3 C-3 c p OO u O O C A3 A3 ai C 10 •H -i-j oi*H •H C Ui 03 03 u ~a 03 C O c *H 03 ■a p 03 O c 03 O. A3 0 03 -C C A3 03 •!-> Ui •H A3 1 I 5 s-i -H a 0) 0 03 03 O -H E c 0 0 c 0 -3* A3 •l-AI 0-1 •H A3 -H 0 a P 03 UI 0 P 0-i O -C O O *H ui ai p p c a 0 •H A3 A3 ai p c •h ui o C 0 (0 0 P -H Ui O 0 Ui U) UI ■A3 Q. 3D Ui 0 A3 Ui A3 a 0 0 I J O O oijz c o •H (0 P c -C 0 0 p •H «H p a oo ca Het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot in het gebied 'Huizum-Dorp" gelegen perceelsgedeelten, en het aangaan van een overeenkomst r,ot het wijzigen van een erfdienstbaarheid aldaar. Bijlage no. 191. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met K. van Wieren, wonende te Leeuwarden, Nieuwe Schrans 6, overeenstemming bereikt over het aangaan van een overeenkomst van grondruil, vaarbij: i. de gemeente in eigendom overneemt het op de ter inzage gelegde tekening rood- omlijnde perceelsgedeelte; b. de gemeente in eigendom afstaat het op de bedoelde tekening blauwomlijnde perceelsgedeelte. De verwerving door de gemeente van voormeld perceelsgedeelte is nodig voor het realiseren van de in het bestemmingsplan "Huizum-Dorp" aan deze grond gegeven bestemming (bij een woning behorend erf). Deze ruiling geschiedt met gesloten beurzen. In verband met deze ruiling is het nodig, dat er een wijziging wordt ge- jracht in de uitoefening van een op het door de gemeente in eigendom te ver verven perceelsgedeelte ten behoeve van de eigendom van een derde gevestigde erfdienstbaarheid. Met de eigenares van het desbetreffende heersende erf, de Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling (C.F.T.) G.A., gevestigd te Leeuwarden, is hierover overeenstemming bereikt. Deze overeenkomsten kunnen verder worden aangegaan onder de in de hierbij jevoegde ontwerp-besluiten vermelde bedingen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 319