Benoemen directeur Gemeentelijk Muziekinstituut. Bi lage nr. 197. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Ter voorziening in de vacature van directeur van het Gemeentelijk Muziekin- st tuut, ontstaan door het overlijden van de heer C.G. van Ommeren, bevelen wij U er benoeming aan de heer W.L. Boelens, thans direkteur van de Muziekschool te Ua n. Aanvankelijk kwam uit de sollicitanten een tweetal voor het plaatsen op de aa beveling in aanmerking. Eén van de sollicitanten heeft zich echter terugge- tr kken. Geen der overige sollicitanten komt naar onze mening voor benoeming in aa -nerking. De Commissie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut en een vertegenwoordiging va het personeel van het Gemeentelijk Muziekinstituut zijn bij de benoemingspro- ce ure betrokken geweest. De Inspecteur voor Muzikale Vorming kan met onze aanbe- ve ing instemmen. De betreffende stukken liggen voor U vertrouwelijk ter inzage. Wij stellen U voor tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 331