jm Nr. 64-02. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage nr 204- I BESLUIT: I een krediet van 125.4-00,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een knelpuntennota volkshuisvesting; II het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen een overeenkomst te sluiten met het onderzoekburo RIGO voor het ontwikkelen en begeleiden van een knelpuntennota volkshuisvesting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. fi\

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 342