I n DiaSTFLLING IIELFTDSPLAN BBWfiï RECAPITÜLATIE OVERZICHT Volg nummer Begroting Mutaties per jaar OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 1 ALGEMEEN BEHEER 192 N 25 B 23 N 102 B - 2 OPENBARE VEILIGHEID 5 N - 34 N - - 3 RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER 398 B 295 B 168 B 115 B 15 B 4 ONDERWIJS 41 B 234 B 34 N 107 N 118 N 5 VOLKSHUISVESTING - - - - - 6 NUTSBEDRIJVEN 621 N 119 N 97 N 357 N 698 N 7 REINIGING EN BRANDWEER 493 N 6 N 32 B 41 N 9 B 8 MARKTEN, HAVENS EN SLACHTHUIS 93 N - - - - 9 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 129 N - - 129 B - 10 VOLKSGEZONDHEID 29 N 20 N - - - 11 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN 256 N 131 B 139 B 137 B 138 B 12 CULTUUR 1065 N 858 B 35 B 3 N 3 B 13 SPORT, RECREATIE EN TOERISME 451 N 55 B 40 N 18 N 92 N 14 SAMENLEVINGSOPBOUW EN JEUGDWERK 17 N 3 N 3 N 3 N 3 N 15 OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN 4491 B 1676 N 158 N 705 N 102 B 1579 B 226 N 15N 751 N 644 N Oorspronkelijke uitkomsten beleidsplan 417 B 416 N 566 N 389 B 222 B Saldo na bijstelling 1996 B 642 N 581 N 362 N 422 N 1980 1981 1982 1983 1984 12^8 _B Mj>P_4_B_ _.7Y5_B _4'Ü_B 1 a 1 BEGROTINGSSALDI PEK JAAR NA BIJSTELIilNu de met aangegeven bedragen zijn al bij begrotingswijziging geraamd, bij de overbrenging van ae kredieten worden geraamd. Voorzover zij uit 1979 stammen zullen zij 'I. *i. 'i. 'J;. 'I. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 360