T BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer 0MSCHRI3VIN G Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1 Volg nummer OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 84 64 B 64 B 34 N 64 B 64 B 64 B_ 14 N 14 N 50 N 14 N 64 N 64 N 64 N 64 N 1984 vervallen aandeel externe secretariaten in de telefoon kosten als gevolg van het de beschikking hebben over een eigen lijn vervallen huur bovenverdieping Raadhuisplein 27 240 als gevolg van geringer verschil tussen toe te kennen vergoeding voor verrichte werkzaamheden en huurwaarde 5 N 5 N TOTAAL INKOMSTEN SALDO _61_B_ 192 N 25 B 23 N 102 B IJtJSTELLINC BELÊ IDSPLAN 1980-198T x 1OOO Begroting Mutaties per jaar 82 102 UITGAVEN Huisvesting - aanpassing raming energieverbruik Uitrusting - achterwege laten van besteding ruimte jaarlijkse uitzet ting wegens minder te besteden i.v.nu overschrijding beschikbare ruimte Civiele verdediging - bijdrage B.B. voor 1980 en 1981 kan worden afgevoerd TOTAAL UITGAVEN 25 N 34 B 2 B _2P_B__ __64_B__ _64_B__ 27 INKOMSTEN Bijdrage van het Rijk in de kosten van de Politie i 14 N 50 N 14 N 50 N 50 N - 4% structurele groei norm materieel wordt in 1980 berekend over circa 85% van de norm. De norm wordt daardoor verlaag met 85» Stelpost aanpassing jaarlijks accres TOTAAL INKOMSTEN SALDO 14 N 5 N - 34 N - -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 362