JL 16.290 1.720 2.580 337 J32JL -JL1= BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 225 Exploitatielastenvergoeding Gymnasium - afvoeren geraamde rijksvergoeding voor gebruik gymnastiek lokaal - aanpassing vergoedingsregeling van het rijk per school 61.500 - 136.830 per ruimte 100.800 - 148.320 per leerling 135»450 - 29.200 vervallen als afzonderlijke component vergoeding: administratiekosten contributies onroerend goedbelasting 75.330 47.520 106.250 37 N 227 233 237 257 Opleidingsschool voor Kleuterleidsters - aanpassing kapitaallastengedeelte huur gymlokaal van 35.370 op 18.000 17.370 N - aanpassing vergoedingsregeling van het rijk per school 44.400 - 12.300 32.100 B per ruimte 134*850 - 76«800 58.050 B per leerling 62.750 - 14.485 48.265 B - vervallen als afzonderlijke component vergoeding administratiekosten 9.895 N contributies 1.210 N onroerend goedbelasting 2.680 N Exploitatielasten vergoeding Muziekpedagogische Akademie - vervallen rijksvergoeding Fenix wegens het niet meer in gebruik hebben als lokaliteit Exploitatielastenvergoeding Akademie voor Beeldende Kunst - geen kapitaallastenvergoeding school Ged. Keizersgracht Verhuurde lokalen - vervallen huur W.C„ van Munsterschool i.v.m. verkoop (zie ook bijlage 530/1979) 107 B 60 N 67 N 114 N nT-Tsm r rrfc nrr ttrspi ah x 1000 Volg nummer 265 267/ OMSCHRIJVING Rijksvergoeding Schooladviesdienst - afvoeren geraamde vergoeding voor 1980 Verdeling kosten avo-complex - aanpassing verhuur overcapaciteit 42.125 - verhoging toerekening aan Atheneum/havo en mavo Algemene uitkering uit het gemeentefonds - ter zake van het buitengewoon onderwijs geen rijksvergoeding over 10 uren conciërge Arendstuinschc - vergoeding leegstaande lokalen (25% van potentiële leeg stand; zie ook volgnr. 310) 1, 6, 8 en 9 lokalen a 2.920 TOTAAL INKOMSTEN SALDO Begroting 1980 265 N 42 N 42 B ol 17 N 41 B Mutaties per jaar 1981 265 B 3 B _268_B_ 234 B 1982 17 B 18 B 34 N 1983 1984 23 B 26 B 107 N _26_i_ 118 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 367