s ra 1 vji Ol 0 fN3 —J VD VJl on 3*3 0 0 on ro 0 ra nD O 0 o\ O ON O H- 154/1 97 1981 1982 1983 1984 0 0*3 P CQ P P O <i P P* P P- P P cF R 0*3 0 P* P p- C_l. ro ro fp ->• -p. p- ro b 0*5 <s\ CD OM O O P B OQ P* P cd cF o P O -O on ->■ O p^ cd O O u^ O P P p B bd H t-< t?d p P 0*3 p >U P P P M p M E3 P- fP P 0*3 P P P >C) P M CO P- P 0*3 H H _A 1 _A 4^ O 0 O bd II H II H II ro ro II 0 NO II ro 0 II II ON —3. II ON ro II VJl 0 II II bd CO ON n> p hi H p- p 0*3 p P H NJ1 CD —J 4^ VJl VJl -P* VJl >P P p p p p M p- p 0*3 -» 00 vjl ON VD P- CD 04^VN P -J vD ON W O P B 00 ->• 4^ ro p 0 <J\ O VJl P _P ro J vd P o\ P- -O 4^ vji cF VJl 00 O ON P ro vji ro VJl O VJl p P —X 00 p ro vd P OM OM VJl 0 ro P' 000 p- H bd tzj tej JV> 1—1 VD -P. O-P* P ro N>J x CD P P 1— rs RTlSTrlJ TNn BFI F TOSPI AN 1980-198<( l.OOO Volg nummer 0MSCHRI3VING VOLKSHUISVESTING UITGAVEN Stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoons huishoudens" - voortzetting subsidiëring 1980 (Bijlage raadsvoorstel 138/1980) 104.500 20.000 1,- per inwoner) INKOMSTEN Overige ontvangsten - rijksbijdrage in subsidie stuurgroep "Huisvesting alleen staanden en tweepersoons huishoudens" SALDO i 105 N l 105 B Begroting 1980 Mutaties per jaar 105 B 105 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 368