iL JL BI3SÏELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 17 N 4 B 1 N Volg nummer Begroting Mutaties per jaar 1980 1981 1982 1983 1984 3 4 5 6 7 40 N 56 B 10 N 40 N i 19 N 4 N 12 B i 3 N 7 N i 9 N 7 B 22 N 50 B 5 B 9 B 19 N 49 N 26 B 9 B OMSCHRIJVING 100 142 138 144 188 ged. 192 REINIGING EN BRANDWEER UITGAVEN Brandweer Ontsmettingsdienst Reinigen van urinoirs Vuilnisdienst Straten en pleinen veegdienst winterdienst drijfvuil uit grachten Kolken en puttendienst 19 N 2 N 38 B 466 N 25 N 1 N 13 N 1 N 18 B 6 N 28 B 19 B 4 B 1 N 20 N 26 N 18 N 6 N 4 N ._422JL_ 19 N 14 N 6 N __6_N32_B__ -41JL. _2JL ._2_B TNO BFI F I AN 1980-198* 0HSCHRI3VING x 1.00b REINIGING EN BRANDWEER DIENST VOOR REINIGING EN BRANDWEER UITGAVEN Personeelslasten - uitbreiding personeelsbestand administatie (hoofdschrijver - opheffing funktie toiletbewaarster i.v.m. realisering parkeerkelder - 1 personeelslid uitkeringsregeling Kapitaallasten - proef invoering minicontainer 100.000 1 9% (bijlage 502/505/1979) - aanpassing kredieten voor 3 veegauto's (type Austin niet leverbaar) 12.400 a 34% - intrekken krediet laadkisten 1979 - aanpassing krediet kolkenzuiger met 16.000 (bijlage 377/1979) - aanbrengen stelconplaten 17.5°0 S. 42,33% (bijl. 526/ 1979) 4 - overname 2e-hands auto van de D.S.0. 26.000 a 34% (bijlage 155/1980) in verband daarmede vervallen vracht wagen met kipper en kraan 138.000 k 24% - 1 lichte vrachtauto met 1 rolbezem i.p.v. 1 Unimog - 1 lichte vrachtauto met waterspoelinstallatie - 1 rolbezem - 1 motortruck met kipbak i.p.v. elektro-truck met kipbak - 50 piepers t.b.v. alarmering brandweer - vervanging hulpverleningwagen vervallen i.v.m. overname van de bestaande wagen door de B.H.D. - koffie-/frisdrankenautomaat vuilverbranding - vervallen ombouwen zoutstrooier chassis - maatregelen bestrijding geluidshinder vuilverbranding 64.000 k 29% 0 46 B 33 B 10 B 12 N 4 N 1 N 3 N 32 E 5 B 'S-_

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 370