JL BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 6 1984 65 119 121 93 N Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 370 B 114 B 135 N 71 N 277 N 150 210 MARKTEN. HAVENS EN SLACHTHUIS UITGAVEN Openbaar Slachthuis - vermindering wegens verkoop Veemarkt - aanpassen raming op basis uitgangspunt dat kapitaallast in de aanloopjaren volledig onrendabel zal zijn 35 jaar Ann. 9% van 775.000 (25% van 3.100.000) Totaal uitgaven INKOMSTEN Openbaar Slachthuis Havens, vaarten, kademuren en andere waterwerken - vermindering opslag wegens plaatsing parkeermeters Overige markten en kermissen - kosten voortzetting Beurs - teruglopende belangstelling op Wilhelminaplein Totaal inkomsten SAKD0 116 B 73 N 116 N 5 N 5 N 10 N TJTTT nTÏÏSTn f th<~. nn rtnspi am iwn-i-w, X f l.OOO MARKTEN, HAVENS EN SLACHTHUIS MARKT, HAVEN- EN SLACHTHUISBEDRIJF UITGAVEN Personeelslasten - vermindering personeel wegens verkoop slachthuis; binnen de dienst overgeplaatst 4 halknechten en 2js man technische dienst voor deelfuncties - controleurs nparkeermeters 1+2 van slachthuis - beheerder evenementenhal/ijshal - personeel ijshal: 2 bedienden 1 van ijshal 3 part-time kassières - chauffeur wegens in eigen beheer uitvoeren van de destruc tieve dienst (zie bijl. 92/ 1980) 1 van slachthuis vervanging van de Prieslandhal (gedeeltelijk geraamd) - uitbreiding personeel Prieslandhal waaronder begrepen ver vanging voor de kadaverdienst - t.l.v. het rijk 1 extra halknecht stempelaar - t.l.v. het rijk te dekken deelfuncties - t.l.v. parkeerdienst te dekken deelfuncties - t.l.v. St. parkeergarage te dekken deelfuncties - t.l.v. IJssporthal te dekken deelfuncties - te dekken uit afbouw slachthuis - 1 medewerker slachthuis, door te berekenen aan Brada B.V» 80 N 130 N 20 N 25 N 48 N 40 N 29 N 36 N 9 N 89 N 4? N 25 B 10 B 25 B 10 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 372