BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 12 18 M Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 18 O M S C II II 13 V I N G 10 kapitaallasten - vrachtauto lier wegens in eigen beheer uitvoeren destructiedienst (zie bijlage 92/1980) - correctie beëindiging sportgebruik vlakke vloeren Prieslandhal (D.S.R.) blijft vergoeding kale kapitaal- lasten betalen - afvoer investering slachthuis a.g.v. verkoop Diensten en leveringen door derden - vermindering wegens verkoop slachthuis - onderhoud dakbedekking Prieslandhal - vermindering i.v.m. uitvoeren destructiedienst in eigen beheer (zie ook volgnummers 2 en 4) - kosten parkeerdienst - kosten Beurs voor huisvesting en telefoon Materiaalverbruik - Vermindering wegens verkoop slachthuis Belastingen - verhoging o.g. bel. i.v.m. aanbouw ijssporthal - vermindering o.g.bel. en verontreinigingsheffing wegens verkoop slachthuis (29 B resp. 150 B) Reserve en fondsvorming - verhoging storting in onderhoudsfonds veemarkt 543 I 341 B 115 B 15 N 12 N 22 B 13 N 179 B 15 N 250 N 250 B 25 N BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-198^ x 1OOO OMSCHRIJVING Wijziging toerekening overhead-kosten verkoop slachthuis - toerekening kosten parkeerdienst - toerekening kosten St. parkeergarage - toerekening kosten Prieslandhal - toerekening kosten Evenementenhal - toerekening kosten IJssporthal - toerekening Vleeskeuringsdienst Voordelig saldo Veemarkt toe te voegen aan Egalisatiefonds - afname aanvoer veemarkt - afname wegens beëindiging gebr. terrein door noodschool - verhoging storting onderhoudsfonds wegens aanvulling van het fonds - ontvangst Sport en Recreatie i.z. kapitaallasten vlakke vloeren Uitkering aan de gemeente wegens voordelig saldo Markten en Havens - minder ontvangst opslaggeld markten en beurs - opbrengst uitgifte parkeervergunningen Voordelig saldo Slachthuis - vermindering uitkering aan de gemeente wegens verkoop 114 B 29 N 36 N 9 N 40 N 21 B 10 B 25 B 15 B 9 B 20 B 10 N 116 B 991 B 194 B 259 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 373