- Bijstand aan in inrichtingen verzorgden van 65 jaar en ouder; aanpassing gemiddeld hijstandsbedrag (vnl. effect Sint Jozef) teniet doen geraamde jaarlijkse uitbreiding 1 5 INKOMSTEN Doorberekende apparaatskosten aan derden - vermindering aantal subsidiabele uren met 5*850 Verhaal op (bijstand)-uitkeringen verhaal op bijstand aan niet in inrichtingen verblijvende - ?enie£eSoé]nn§iraam5eVermeerdering 901 N 901 N 865 N 987 B 1588 B 1588 B 987 B 1795 B 1793 B 987 B 1793 B 1793 B 987 B 1793 B 1793 B 51 N 31 N 31 N 31 N 185 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 378