BI3SÏELLINC BELEIDSPLAN 1980-1984 Volg nummer OHSC n It 13 V I N G Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden Stichting Kreativiteitscentrum Leeuwarden 201 B 80 N 201 ,N 10 N 3 N 3 B 1 21 B 211 N 1001 N 3 B Volg nummer 0MSCHRI3VING Begroting 1980 120 N 80 B 40 N 28 N 1065 N Mutaties per jaar 1981 120 B 10 B 130 B 2 N 128 B 858 B 1982 1983 1984 3 N x 1.000 528 544 546 Bijzondere activiteiten op het gebied van de kunst - aanvullende verhoging t.g.v. toerekening personeels kosten organisatoren, etc. - te lage aftrek filiaal Camminghaburen - extra personeelskosten in Schieringen (2 extra formatie plaatsen) - groot onderhoud, brandpreventieve voorzieningen, c.v.- installatie, aankoop en verbouwing pand Grote Hoogstr.35 - vervallen raming rente en afschrijving investering 250.000 - toekenning reiskosten woon- en werkverkeer docenten Randstad TOTAAL UITGAVEN 5 N 3 B 944 N 30 B 3 N 944 B 917 N 944 B 730 B 38 B 3 N BTDSTFI I (NC HFLFIDSP1 AN 1980-198<t X l.OOO 269 281 283 INKOMSTEN Museum Princessehof - hoger provinciaal subsidie in extra kosten (zie 506) Lectuurvoorziening - te lage aftrek filiaal Camminghaburen - rijksbijdrage in 2 extra formatieplaatsen Schoolgelden Gem. Muziekinstituut Leeuwarden - derving inkomsten i.v.m. wijziging tarief voor leerlingen van 19 jaar en ouder (zie ook bijlage 172/1979 TOTAAL INKOMSTEN SALDO 4 B 64 N 3 N 3 N 35 B 3 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 380