JL BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 50.000 70.000 16.500 10.000 5.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 1981 1982 1983 1984 570/2 291/2 Maatschappelijke Hulpverlening dienstverlening jongeren en jongvolwassenen 544 openbare bibliotheek - exploitatielasten - variabele exploitatie lasten in huurbedrag 6 maanden - inrichting 281 10% van volgnummer 544 542 denksportcentrum 570 vrijwilligerswerk maatschappelijke dienstverlening aan 20.000 45.000 517.500 518 B 518 N 867 B 249 N 200 B 590 N 116 B nr.lSTFLLING BELEIDSPLAN 1S>80-15>81 x f I.OOO 317 INKOMSTEN Onroerend goed belastingen (effect in jaar) geraamde uitbreiding van de 1981 1982 1983 1984 woningvoorraad t.g.v. nieuw bouw 1480 900 800 700 thans te ramen 700 1000 1000 1000 f 479,05/492,12/487,99/ 488,14 780 - 100 - 200 - 300 geraamde onttrekking aan de 160 woningvoorraad t.g.v. af 200 200 200 braak thans te ramen 200 200 200 160 335 h f - effect gemiddeld bedrag per woning 531,10 - 479,05/492,12/487,99/488,14) 135,— f 121,75 bijzondere bebouwing jaarlijks geraamd 20.000.000 met een opbrengst van 162.335 thans te ramen 5°.000.000 met een jaarlijkse opbrengst van 225.000 aan afrondingen geraamd 1280 700 600 540 f 8,12 thans te ramen 500 800 800 840 f 6,75 verlaging reinigingsrechten verhalen via verhoging o.g.b, plafond o.gob. 1981 35.000 a.g.v. verlaging alg. uitkering 1908 met 900.000,-) Algemene uitkering uit het gemeentefonds Mutaties per jaar 374 1 36 B 3 N 63 B 7 B 260 B 179 N 49 B 39 B 3 N 63 B 190 N 271 N 12 N 98 B 43 B 3 N 63 B 1 N 152 N 48 B 146 B 43 B 2 N 63 B 1 N 155 N 94 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 385