Ileicir lie bctjrol.iiKj voor l^tJO over Le brencjen recdb in 1^79 beschikbaar cjeslelde kredieten voor kapitaaluitgavenwaarvan - voor zover onrendabel - de lasten van de stelpost "Nog functioneel toe te reKenen uitgaven (voignr. 64-G)moeten worden overgebraent naar de functionele posten. Omschrijving Datum beschik baar stellen krediet Krediet Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf 1. Afscheiding tussen schapenmarkt en ijshal 10-12-79 bijl.nr. 550 13.000,— Rendabel Dienst voor Gezondheidszorg. 2. Bouwkundige voorzieningen Apparatuur t.b.v. de poliklinische hartrevalidatie 29-10-79 bijl.nrs. 452, 464 49.000,— 190.000,— idem 239.000,— Woningbedrijf. 3. Verbeteren van de woningen Spanjaardslaan la, lb, lc, 73, 75, 77 en 79 8-1-79 bijl.nrs. 24/1979 en 20/1979 73.290,— idem 4. Aanleg van c.v. installaties in de woningen Aert van der Neerstraat 68 en Dan Lievensstraat 112 en 114 8-1-79 bijl.nrs. 22/1979 24/1979 16.500,— idem 5. Verbouw perceel voor de huisvesting van de Stichting Blijf van m'n Lijf 8-1-79 bijl. nr. 27/79 95.235,— idem 6. Voorbereidingskrediet voor het ontwerpen van een nieuw kantoor voor het gemeentelijk woningbedrijf 19-2-79 bijl.nrs. 5 en 88 25.000,— Rendabel binnen de exploitatie van het bedrijf

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 393