Omschrijving Afsrlirl tvlnq 1980 Dekking 1980 19-2-79 bijl.nrs. 421/1978 en 88/1979 Dekking Hoofdstuk V. 72. Financiële medewerking aan de woningbouwvereniging "Beter Wonen" t.b.v. de bouw van 12 woningen in de Perkstraat/ Pijlsteeg 73. Financiële medewerking aan de woningstichting "St. Joseph" t.b.v. de bouw van 32 woningen aan het Zuidvliet. 74-, Financiële medewerking aan de woningstichting "Leeuwarden- Leeuwarderadeel" t.b.v. de bouw van 5 woningen in de Transvaalwijk. 75. Financiële medewerking aan de woningstichting "Leeuwarden- Leeuwarderadeel" t.b.v. verbeteringswerkzaamheden aan het complex 18 woningen te Wirdum. 76. Aanleg pakwagenterrein voor kermisexploitanten op het industrieterrein Hemrik af: bestemmingsreserve saldi vroegere dienstjaren 14-5-79 bijl.nrs. 195, 223 14-5-79 bijl.nrs. 194, 223 14-5-79 bijl.nrs. 195, 223 14-5-79 bijl.nrs. 153, 223 5-6-79 bijl.nrs. 243, 258 1.477.845,-- 2.656.990,— 505.015,— 713.005,— 647.350,— 385.000,— 262.350,— 6.560,-- (2i 23.615,— 30.175,— Rendabel Idem Idem Idem Reservering correc ties wegens taxatie fouten. 61.985, Datum beschik baar stellen krediet. Krediet Afschrijving Rente 1980. 1980 (9 Totale lasten 48.510,- Idem Idem T.l.v. volgnr. 640 (buslijnen 1979) Omschrijving Hoofdstuk VI. 81. Asfalteren van de Jan Evenhuisstraat, Krijn v.d. Helmstraat, Fam. v.d. Weij- straat en Gebr. Wierdastraat. Biidrage van derden: 22.115,- Rendabel 77. aanvullend krediet t.b.v. de eindrapportage van het Transvaalwijkproject (druk kosten) 78. Financiële medewerking aan de woningbouwvereniging "Beter Wonen" voor de bouw van 32 woningwetwoningen in deelplan IV A van het bestem mingsplan Camminghaburen 79. Financiële medewerking aan de woningbouwvereniging "Beter Wonen" t.b.v. de bouw van 55 woningen voor een- en twee persoonshuishoudens in Camstraburen-Zuid 80. Financiële medewerking aan de woningstichting Leeuwarden- Leeuwarderadeel t.b.v. de splitsing van 15 grote splitlevelflats van het complex 403 woningen "De Meenthe" in 30 kleine wooneenheden voor één- en tweepersoonshuis houdens

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 400