61, 88 10.620,-- T 1.080,- (2| Omschrijving 82. Fietspad Achter de Hoven- Oansoniusstraat 83. Strook voor rechtsafslaand verkeer op het Stephensonviaduct/ hoek Snekertrekweg 84. Herindeling Wagenplein 85. Douw van vier viaducten in de oostelijke buitentangent af: rijksbijdrage 86. Brug Noorderstadsgracht bij St. Joseph Datum beschik baar stellen krediet. 19-2-79 bijl.nrs. 84 en 88 19-2-79 bijl.nrs. 19-2-79 bijl .nrs. 69, 88 19-2-79 bijl.nrs. 66, 88 19-2-79 bijl.nrs. 86, 88 1 Krediet. 230.000,— 115.000,— 118.000,— 5.992.500,— 5.692.500,— 300.000,— 137.000,— Afschrijving 1980. 2.875,- (2| 2.950,- (2j 7.500,— (2i Rente 1980 (9 10.350,— 27.000,-- Totale lasten 13.225,— 13.570,- 34.500,- Dekking Beschikking over een deel van de reserve openbare werken 230.000, T.l.v. volgnr. 640 (civieltechnische investeringen) Idem Idem Beschikking over een deel van de reserve openbare werken 87.000, Bijdrage van derden in de kosten van werken 50.000,--. Omschri, 87. Verbeteren van de Lekkumerweg tussen Bonkebrug en Canterlandse- weg (incl. aanleg voetpad tussen Robinsonstraat en Miedwei) af: provinciale bijdrage 88. Aanleg beplanting le en 2e fase uitbreiding Noorderbegraaf plaats 89. Electrisch beweegbare slagbomen bij de Vrouwenpoortsbrug 90. Vernieuwen walmuur Nieuwestad Z.Z. tussen Duco Martenapijp en Nieuwepijp af: bijdrage Rijk 91. Walbeschoeiïng Wirdumervaart 92. Voetbrug over de Wirdumervaart aCum beset baar stellen krediet. (redlet. Afschr 1980. 2-4-79 bijl.nrs. 130, 147 23-4-79 bijl.no. 191 5-6-79 bijl. nrs. 244258 26-6-79 bijl.nrs. 296, 313 6-8-79 bijl.nrs. 338, 340 6-8-79 bijl.nrs. 338, 340 2.037.000,- 435.500,- 1.601.500,— 70.000,— 140.000,— 550.000,— 245.000,— 305.000,— 152.000,— 43.300,— 198Ü rrs- lasten Dekklng 40.040,- (2i 1.750,- (2| 140.000,-- 7.625,-- (2j 3.800,- (2? 144.135,— 6.300,— 27.450,— 13.680,-- 3.900,-- 184.175,-- 8.050,— 140.000,-- 35.075,- 17.480,-- 4.980,-- T.l.v. volgno. 640 (civieltechnische investeringen) T.l.v. volgno. 640 (uitbreiding Noorderbegraafplaats) Beschikking over een deel van de saldi- reserve 140.000,--. T.l.v. volgno. 640 (civieltechnische investeringen) Idem Idem

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 401