(2i 6.600,- (2i 8.010,— M Omschrijving 93. Groenaanieg Wirdum-Harwerd 94. Herstraten en verharden van de Legedyk en Tsjaarderdyk te Wirdum 93. Riolering in Wirdum-Marwerd 96. Restauratie van de Brol (aanvullend krediet) 97. Bouw van vier tunnels onder de oostelijke buitentangent af: bijdrage Rijk 98. Reconstructie Leeuwerikplein Datum beschik baar stellen krediet. 6-8-79 bijl.nrs. 338, 340 6-8-79 bijl.nrs. 338,340 6-8-79 bijl.nrs. 338, 340 27-8-79 bijl.nrs. 372, 377 27-8-79 bijl.nrs. 374, 377 17-9-79 bijl.nrs. 396, 405 Krediet. 18.050,— 69.650,— 93.800,— 365.000,- 5.700.000,- 5.415.000,- _285.000,: 264.000,- Afschrijving 1980. 450,— 1.740,- (2| 2.345,- (2| 7.125,- (2è Rente 1980 (9 1.625,-- 6.270,-- 8.445,— 25.650,— 23.760,— Totale lasten 2.075,— 10.790,- 32.775,- 30.360,— Dekking T.l.v. volgno. 640 (civieltechnische werken) Idem Idem Beschikking over een deel van de risico reserve (in af wachting van eventuele rijkssubsidie) T.l.v. volgno. 640 (civieltechnische investeringen) T.l.v. volgno. 640 verkeersvoor- zieningen) Omschrijving 99. Reconstructie Wiihelminaplein Datum beschik- Krediet baar stellen krediet. 17-9-79 bijl.nrs. 357, 405 100. Electrisch beweegbare slagbomen bij de Hoorder- brug 101. Plaatsen van 10 abri's 10-12-79 bijl.nrs. 534, 550 10-12-79 bijl.nrs. 535, 550 2.325.000,- 225.000,-- 46.000,— aT schr TI ving I Rente 1980. |1980 (9 Tota1e lasten Oekking 17.500,— (2| 22.500,-- (10 4.600,- (10 63.000,-- 20.250,— 4.140,— 80.500,— 42.750,— 8.740,- Ruimte stadsver nieuwing ƒ1.325.000,- reserve voor te ver wachten spoedige her- stratingen 200.000, t.l.v. volgno. 640 (bus lijnen 1979) 24.610,--; t.l.v. volgno. 640 (bus lijnen 1980) 23.000,--; t.l.v. volgno. 640 (civieltechnische investeringen 1979) 1.265,--; t.l.v. reeds geraamde kap. lasten op volgno.188 31.625,--; t.l.v. het buitengewoon onderhoud op volg no. 188 100.000,--. T.l.v. volgno. 640 (civieltechnische investeringen) Idem.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 402