2.000.000,— 2.015.850,— 16.200,— 1.620,-- (10 56) 800,-- 1.680,— 20.000,— 2.000,-: 1.800,-- Omschrijving Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking Hoofdstuk VII. 102. Verbouw en inrichting van de Beurs t.b.v. de openbare bibliotheek af: provinciale bijdrage Hoofdstuk VIII. la. 23-4-79 bijl.nrs. 189, 191 103. Vervanging gedeelte meubilair van "De Karekiet" 104. Aanschaf van polyester lichtkoepels t.b.v de Graspieper en Kiekenhof 105. Speelplaatswijziging t.b.v. "De Houtduif" 106. Verplaatsen van drie nood- lokalen t.b.v. de tijdelijke huisvesting van de kleuter school "Grutto" 8-1-79 bijl.nr 24/1979 12-3-79 bijl.nr. 117 5-6-79 bijl.nr. 258 26-6-79 bijl.nrs. 310, 313 4.015.850,— 1.875,- 1.875,— 3.750,— 8.800,— 190.000,— 50.395,— (2i 56) 181.430,— 231.825,-- T.l.v. volgno. 640 (verbouw Beurs tot openbare bibliotheek) 375,- (10 56) 1.460,— 340,- 3.080,— 715,- T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) Idem 880,- (10 16) 58.235,- ann.perc. (3,065 56) 17.100,— 75.335,— Idem T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) 47.450, vergoeding van het Rijk krachtens art. 39 kleuteronderwijs wet 26.935,--. Omschrijving 107. Aanbrengen van een verlaagd plafond in de speelzaal van de "Tuinfluiter" Aanbrengen van een hekwerk rondom de speelplaats van de "Merel" Hoofdstuk VIII. lb. Dei tumb^^^nTk- baar stellen krediet. Afnchr l jvl rit, Rente 1980. 29-10-79 bijl.nr. 464 108. Aanschaf van polyester lichtkoepels t.b.v. 't Klaverblêdsje en Beukerstins 109. Hieuwbouw voor de neutraal bijzondere kleuterschool te Wijtgaard 110. Vernieuwen meubilair van de Prins Bernhardschool 12-3-79 bijl.nr. 117 8-10-79 bi jl.nrs. 420, 433 19-11-79 bijl.nr 505 7.000,— 13.000,— 1.875,— 1.875,— 3.759;,— 333.930,— 9.845,— 1980 Q W S A»/ nr<> .i t lasten Dekking 700,— (10 56) 1.300,- (10 56) 375,- (10 56) 490,— 5 630,— 1.170,— 340,— 890,— 1.330,— 2.470,-- 3,800,- 715,-- 1.380,— T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) idem idem Kap. lasten kunnen worden gedekt uit de stichtingskosten vergoeding. T.l.v. volgnr. 640 (onderwijs- investeringen)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 403