T 1.800,- (5 56) 1.020,- Omschrijving Hoofdstuk VIII. 2a. 111. Aanschaf van polyester lichtkoepels t.b.v. "De Sprenkelaar" en "De Ljepper" 112. Inrichten van een handen- arbeidlokaal als leslokaal t.b.v. de Uniaskoalle Wijzigen raamconstructies van de Van Sytzamaschool Uitbreiden van de c.v.- en electriciteitsinstallatie op de gangen t.b.v. de documentatieruimte van de Coornhertschool 113. Revisie electrische instal latie Leeuwerikschool 114. Verbeteren van de huisvesting van de 3.H. van IOssel- skoalle te Hempens 115. Vernieuwen gordijnen van de Plataanschool Vernieuwen meubilair t.b.v. de Tjerk Hiddesschool Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. 12-3-79 bijl.nr. 117 1.875,— 1.875,— 3_.750_,— 14-5-79 bijl.nr 223 7.200,— 7.500,— 17.250,— 31_.95p,~ 5-6-79 bijl.nr 258 10.330,— 27-8-79 bijl.nrs. 375, 377 146.500,— 8-10-79 bijl.nr.433 15.600,— idem 36.000,-- Afschrijving 1980. 375,- (10 56) 720,-- (10 56) 750,- (10 56) 1.725,- (10 56) Mfjarr 1.035,— (10 56) 14.650,-- (10 56) 1.560,-- (10 56) Rente 1980 (9 56) Totale lasten Dekking 340,— 715,- Idem 650,— 1.370,— Idem 675,— 1.425,— 1.555,— 3.280,— 2_.880j - 6.075j 930,— 1.965,— Idem 1 13.185,— 27.835,— T.l.v. volgno. 640 (kap. lasten onderwijs- investeringen) 1.405,— 3.240,— 2.965,— 5.040,— T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- i^esterinyen) 1 i Omschrijving Datum b 'baar stel Krediet. ïeschik-^| :ellen Kred Iet,. rAfschrijving I Rente 1980. |1980 Totale lasten I Dekking 116. Energiebesparende maatregelen in zes schoolgebouwen af; rijkssubsidie 117. Vervangen overgordijnen Bi jenhofschool Hoofdstuk VIII. 2b, 118. Aanschaf volleybal- en basket balinstallatie t.b.v. de Amalia van Solrnschool 119. Aanschaf van polyester lichtkoepels t.b.v. de Frederik Hendrikschool en Amalia van Solrnschool 120. Treffen van brandpreventie- voorzieningen in diverse scholen (aanvullend krediet) 19-11-79 bijl.nrs. 501, 505 19-11-79 bijl.nr. 505 19-2-79 bijl.nr. 88 12-3-79 bijl.nr 117 23-4-79 bijl.nr 191 350.500,-- 77.800,-- 272.700,-- 25 jr./10 jr. ann. 5.340,-- 7.200,— 5.350,— 1.875,- 1.875,- liZIQizz 38.135,— 360,— 5 56) 535,- (10 56) 375,- (10 56) 3.815,- (10 56) 24.550,— glasbreuk energie besparing 650,— 29.890,- 3.600,- 7. 23.250,- 485,-- 340,— 3.435,— 10.240,- 1.010,- 715,- 7.250,— T.l.v. de stelpost bespaarde kapitaal- lasten wegens be schikking over het fonds energiebespa ring. Deze stelpost wordt thans als volgt geraamd: 13 van ƒ144.270,-- is 18.755,--. (zie nr. 132). T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) Idem Idem Idem

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 404