11.220,— 6.000,— 600,- (10 1.010,— 11.610,- 860,- 18.060,— 2.610,- (7i 2.010,-- 975,- Omschri jviiuj 121. Aanschaf en aanbrengen van zes bordstellingen t.b.v. de Koningin Wilhelminaschool 122. Diverse reparaties aan de Christelijke school voor gewoon lager onderwijs te Wirdum 123. Aanschaf en aanbrengen van zeven bordstellingen t.b.v. de Maria Louiseschool 124. Herstellen van de raam- en deurkozijnen en de houten opstanden van de ramen op het dak t.b.v. de Willem de Zwijgerschool 125. Groenvoorziening speelplaats Emmanuel Murandstraat t.b.v. de Michaëlschool 126. Aanbrengen electrische bediening op de zonneschermen van de Ouliana van Stolberg- school Datum beschik baar stellen krediet. 23-4-79 bijlno. 191 14-5-79 bijl.nr. 223 14-5-79 bijl.nr. 223 5-6-79 bijl.nr. 258 5-6-79 bijl.nr. 258 5-6-79 bijl.nr. 258 Krediet. 9.370,— 69.535,— 129.000,— 9.550,- Afschrijving 1980. 940,- (10 6.955,- (10 1.125,- (10 6.450,- (5 955,- (10 Rente 1980 (9 845,— 6.260,- 540,— Totale lasten 1.785,— 13.215,- 2.135,— 1.140,- 1.815,- Dekking Idem Idem Idem Idem Idem Idem Omschrijving 127. Vernieuwing meubilair van de Albertine Agnesschool Idem van de Koningin Wilhelminaschool 128. Treffen van brandpreventie voorzieningen diverse scholen 129. Uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool met een docu mentatiecentrum annex gemeen schapsruimte (aanvullend krediet) 130. Nieuwbouw voor de Sint Gerardusschool te Wijtgaard 131. Inrichting van de Michaël school 132. Energiebesparende maat regelen in vijf schoolgebouwen af: rijkssubsidie Datum beschik- Krediet. ba«3r stellen krediet. Afschr i jviny 1980. 5-6-79 bijl.nr. 258 idem 6-8-79 bijl.nr. 340 17-9-79 bijl.nr. 405 8-10-79 bijl.nrs. 420, 433 8-10-79 bijl.nr. 433 19-11-79 bijl.nrs. 501, 505 53.000,— 34.800,— 22.300,— 10.840,— 687.000,— 23.850,— 292.000,— 64.900,— 227.100,— Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking 3.975,- (7è 2.230,- (10 545,- (5 1.190,— (5 25 jr./10 jr. ann. 4.445,— 4.770,— 3.135,— 2.150,— 20.445,- glasbreuk energie besparing 8.745,- 5.745,- 14.490^-- 4.240,-- 1.520,— 3.340,— 24.890,-- 3.000,— 19.375,— 8.515, T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) Idem Idem Kap. lasten kunnen worden gedekt uit de stichtingskosten vergoeding. T.l.v. volgno. 640 (onderwijs- investeringen) T.l.v. de stelpost bespaarde kapitaal- lasten wegens be schikking over het fonds energiebe sparing. (zie nr. 116)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 405