T 1.280,— (4. 1.280,— (4 12.000,- 32.000,-- 2.020,-- (4 1.280,-- (4 2.060,-- Omschrijving Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking 14-1. Bijdrage a fonds perdu aan de zwemvereniging "Orca" t.b.v. het stichten van een clubhuis in het sportpark "Kalver- dijkje" 142. Subsidie aan de voetbalver eniging W.W.S. te Wirdum t.b.v. de verbouwing van de kantine behorende bij de ge meentelijke was- en kleed accommodatie op het sportveld te Wirdum 143. Financiële medewerking aan de Stichting Opus '78 t.b.v. het realiseren van een clubgebouw voor het Leeuwarder Jeugd- Tamboer-Pijper- en Lyra Corps 144. Vernieuwen van de electrische bedrading in het niet ver bouwen gedeelte (Zalen Schaaf) 145. Aanbrengen van spanningsrails en verlichtingsarmaturen in de expositieruimten (museum Princessehof 14-5-79 bijl.nrs 216, 223 14-5-79 bijl.nrs. 214-, 223 32.000,-- 8.500,— 340,- (4 2.880,— 4.160,-- 765,— 1.105,— T.l.v. volgno. 64-0 (bijdrage a fonds perdu clubhuizen) Idem 5-6-79 bijl.nrs. 230, 258 26-6-79 bijl.nr. 313 26-6-79 bijl.nr. 313 32.000,— 2.880,— 4.160,— Idem 45.000,- 22.500,- 4.500,- (10 1.125,- (5 4.050,-- 2.025,— 8.550,- 3.150,— T.l.v. volgno. 640 (Zalen Schaaf). T.l.v. volgno. 640 (museum Princesse hof) Omschri, Datum beschik baar stellen Krediet. :riIct A f r,c-hr jvt r<<) 1980. 146. Subsidie in de restauratie van monumenten Achter de Grote Kerk 31 (Woningbedrijf) Bagijnestraat 52 Eewal 53 Eewal 58 Nieuweburen 86 Nieuwestad 119 Nieuwestad 125 Voorstreek 72 (Bonifatius- toren) Weerd 5 Zuidvliet 34 Vertrekkamer Stadhuis (A.D.) Weerd 19 (A.D.) 147. Inrichting van drie speel plaatsen in de wijken West einde en Aldlan-Oost, fase III 148. Verlenen van medewerking t.b.v. de aanleg van een viertal tennisbanen in het sportpark Nijlan 149. Verlenen van medewerking t.b.v. de uitbreiding van het club gebouw van de Leeuwarder Kaatsclub "L.K.C." 150. Aanleg van een zandbak achter het buurthuis "'t Skiphus" in de Schepenbuurt 26-6-79 bijl.nr. 306 26-6-79 bijl.nrs. 278, 313 26-6-79 bijl.nrs. 277,313 26-6-79 bijl.nrs. 279, 313 6-8-79 bijl.nrs. 322, 340 1.448,- 7.045,- 32.041,-- 8.631,- 1.383,- 5.804,- 380.040,- 4.500,- 6.343,-' 6.455, 55.890,- 521.580,-- 50.525,— 22.875,-- 9.975,-- 915,- (4 400,- (4 lente 1980 {9 TotaIo lasten Dekking 4.550,-- 2.880,-- 900,-- 6.570,-- 4.160,-- 2.975,- 1.300,- In het kader van het "Besluit verfijning algemene uitkering monumenten" gemeentelijk monumentensubsidie 6.455,-- 55.890,-- 62.345,--. T.l.v. volgno. 640 (speel- en spel- voorzieningen) T.l.v. volgno. 640 (bijdragen a fonds perdu clubhuizen). Idem T.l.v. volgno. 640 (speel- en spel- voorzieningen)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 407