Schaal it- Sal. anc. Salaris 0 2614 1 2682 2 2751 3 2818 if 2887 5 2960 6 3033 7 3105 Schaal 5 Sal, anc. Salaris 0 2887 1 2960 2 3033 3 3105 if 3177 5 3250 6 3322 7 339if Schaal 6 Sal, anc. Salaris 0 3177 1 3250 2 3322 3 339if if 3if66 5 3537 6 3609 7 3680 Bijlage C Ambt Salaris per 1 januari 1980 in guldens plaatsvervangend dierenarts maand Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf 726,— per stadsbeiaardier: versteken electrisch bandspeelwerk 219,— per keer stadsbeiaardier zonder diploma A of B 1) 2) 74,75 per uur stadsbeiaardier met diploma A 1) aanvang 105,50 per uur na 1 jaar 108,75 per uur na 2 jaar 111,75 per uur na 3 jaar 114,25 per uur na 4 jaar 116,25 per uur stadsbeiaardier met diploma B 2) aanvang 131,- per uur na 1 jaar 137,75 per uur na 2 jaar 144,25 per uur na 3 jaar 151,-- per uur na 4 jaar 156,75 per uur 1) Onder diploma A wordt verstaan: 1. diploma van de beiaardierschool Mechelen; 2. diploma behaald na staatsexamen voor muziek beiaard A; 3. praktijkdiploma Ned. beiaardschool Amersfoort. 2) Onder diploma B wordt verstaan: 1. diploma met onderscheiding van de beiaardschool Mechelen; 2. diploma behaald na staatsexamen voor muziek, beiaard B; 3. einddiploma Ned. Beiaardschool Amersfoort.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 442