Aankoop van een ten zuiden van de Boksumerdyk gelegen perceelsgedeelte. Bijlage no. 222. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven perceelsgedeelte ter grootte van plm. 58 ca overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van dit perceelsgedeelte is noodzakelijk ter omlegging van de Boksumerdyk in verband met de toekomstige aanleg van de zuid tangent. De door de gemeente te betalen koopsom ad 34-8,-- is gebaseerd op een door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling verrichte taxatie, neerkomende op 6,-- per ca bij pachtvrije levering. Wij achten deze prijs aanvaardbaar voor de gemeente. De grond kan overigens onder de gebruikelijke bedingen worden aangekocht Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 443