Bijlage no. 68. Leeuwarden, 7 februari 1980, Aan de Gemeenteraad. Door de Dienst Stadsontwikkeling is een drietal plannen ontwikkeld voor de inrichting van speelplaatsen aan de G. Colmjonwei, de J. Winkler- wei en tussen de G. Colmjonwei en de J. Winklerwei in de wijk Vesteinde. Bij het opstellen van de plannen is rekening gehouden met de door de wijkbewoners naar voren gebrachte wensen en verlangens. De Raad voor Jeugdaangelegenheden en de Commissie voor Welzijnsaange- '.egenheden kunnen zich met de betreffende plannen verenigen. De totale inrichtingskosten worden geraamd op 46.730,(incl. B.T.V. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen op basis van 9% rente en 4% afschrijving 6.075>Deze kosten kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten speel- en spelvoorzieningen. Wij stellen voor te besluiten overeenkomstig het bijgaand concept besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 46