Wijzigen huurovereenkomst met O.A. Boomsma te Leeuwarden betreffende het brugwachtershuisje van de Wirdumerpoortsbrug Bijlage no. 245. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Krachtens overeenkomst d.d. 22 januari 1975 verhuurt de gemeente ingaande 1 november 1974 aan de heer O.A. Boomsma, alhier, het brugwachtershuisje van de Wirdumerpoortsbrug. Deze verhuring geschiedt voor onbepaalde tijd tegen een prijs van 600,-- per jaar. De huurder mag het gehuurde - dat wil zeggen de inwendige ruimte daarvan - uitsluitend gebruiken voor reclame-doeleinden. Wij hebben thans met de huurder overeenstemming bereikt over het wijzigen van de huurovereenkomst in die zin, dat de genoemde huurprijs met ingang van 1 november 1980, voor de periode van 1 november 1980 tot 1 januari 1982, wordt verhoogd tot 780,-- per jaar. Na deze periode zal de huurprijs worden ver hoogd overeenkomstig de stijging, die het jaartotaal-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in enig toekomstig jaar zal blijken te hebben ondergaan. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich kan verenigen met het opnemen van de vorenbedoelde indexerings-clausulegeven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, O.S. Brandsma Burgemeester. W.O.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 492