No. 8080. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 245); BESLUIT: de tussen de gemeente Leeuwarden en O.A. Boomsma, wonende te Leeuwarden, bestaande huurovereenkomst d.d. 22 januari 1975, geregistreerd te Leeuwarden op 23 januari daaraanvolgende in registratie 5, deel 17, nummer 165, met betrekking tot het brugwachtershuisje van de Wirdumer- poortsbrug te Leeuwarden, te wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-overeenkomst. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris. Aankoop van een tussen de Pieterseliestraat en de Rozenstraat gelegen grondstrook. Bijlage no. 246. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenares van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven perceelsgedeelte ter grootte van plm. 90 m2 overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van dit perceelsgedeelte is van belang, omdat het volgens het ontwerp-bestemmingsplan "Oldegalile├źn" is bestemd voor wegaanleg, te weten het maken van een verbinding tussen de Pieterseliestraat en de Rozen straat. De door de gemeente te betalen koopsom bedraagt 2.250,berekend naar 25,-- per m2. Wij achten deze koopsom, alsmede de bedingen waaronder de aankoop overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal bij de ter inzage gelegde stukken worden gevoegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 493