Subsidieverzoek van de Stichting Internationaal Yerzetscongres 1980. Bijlage no. 77 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. De Stichting Internationaal Yerzetscongres houdt van 5 tot en met juni a.s. een internationaal congres te Eindhoven. Yoor dit congres zullen o.m. uit elke provincie 80 a 100 jongeren worden uitgenodigd. De stichting verzoekt om een eenmalige bijdrage in de reis- en ver blijfkosten van die jongeren ten bedrage van 250,Een verzoek van deze stichting is gericht aan alle gemeenten, waar in de jaren 1940-1945 verzet is gepleegd en waar een afvaardiging naar de manifestatie uit af komstig is. Naar onze mening is het geen taak van de gemeente in deze aangele genheid een subsidie te verstrekken. Derhalve stellen wij U voor aan het verzoek niet te voldoen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 61