Financiële medewerking voor de bouw van 6 woningwetwoningen in Snakker- buren in opdracht van de Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel" Bijlage no. 82 Leeuwarden, 7 februari 1980 Aan de gemeenteraad. De Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel" heeft ons verzocht te bevorderen, dat financiële medewerking van het Rijk wordt verkregen voor de bouw van 6 woningwetwoningen in Snakkerburen. Het nieuwbouwplan dient als vervanging van het voor-oorlogse complex woningen aan Oan 'e Dyk 41 t/m 51» waarvan is komen vast te staan, dat renovatie niet haal baar is. Het plan voorziet in 6 eengezinswoningen met op de begane grond de woonkamer, een open keuken en een berging. Op de eerste verdieping bevin den zich 3 slaapkamers en een douchecel. Op de 2e verdieping is een vlie ring aanwezig, waar de c.v.-installatie wordt geplaatst. De totale stichtingskosten worden op 656.350,begroot. Dit is 109.590,per woning. De voorlopige huurprijsberekening komt op een bedrag van gemiddeld 490,per maand per woning uit. Dit achten wij aanvaardbaar gelet op het gemiddelde huurprijsniveau van andere recente nieuwbouwplannen. De individuele huursubsidie-regeling is op dit complex van toepassing. Onder mededeling dat de op dit onderwerp betrekking hebbende stukken voor U ter inzage zijn gelegd geven wij in overweging te besluiten over eenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 70