Yerkoop erfpachtsgrond. Bi age nr. 89 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 74 erfpachters overeenstemming bereikt over de verkoop aan hen van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter inza ge gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de grond overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 86