4063 243 12.074,- 6641 2.321,- 1960 5.201,- 13.514,- 6.275,- 5.624,- 12960 6.502,» 6683/6684 15.325,- 46. 9.123,- 7.152,- 7.209,- 2650 9.102,- 9.536,- 5.315,- 7.095,- 7.534,- 11.924,- 56. J. Wellinga 64. M. Kingma 103 m2 Nr. Naam van de koper Adres van de koper Kad.omschr. Oppervl. Plaatselijke van het per- van het bekendheid ceel perceel v/h perceel Prijs van de grond 28. P. v.d. Ploeg Bleeklaan 89 Lwd G 11693 159 m2 Bleeklaan 89 11.486,- 29. T. v.d. Ploeg Mendelssohnstraat 46 Lwd D 5550 dis. 99 m2 Mendelssohnstraat 46 4.598,- 30. L.H. Popma Engelsestraat 59 Lwd D 4834 205 m2 Engelsestraat 59 13.751,- 31. R. Popma De Ruyterweg 45 Lwd G 14951/ 14968 166- 26 m2 De Ruyterweg 45 11.889,- 32. E. Postma Gerard Doustraat 3 Hzm B 96 m2 Gerard Doustraat 3 4.458,- 33. Th. Postma c.s. Velperweg 130, Arnhem Lwd E 3996 101 m2 Valkstraat 30 6.775,- 34. J. van Putten c.s. Tesselschadestraat 132 Lwd D 5575 m2 Tesselschadestraat 132 18.808,- 35. K. Propstra Emmakade 135 Lwd G 9433 180 m2 Emmakade 135 36. H.J. Pijlman Ferdinand Bolstraat 21 Hzm B 4416 113 m2 Ferdinand Bolstraat 21 5.831 ,- 37. B.D. van Raaij Spanjaardslaan 25 I Lwd D 36 m2 Verdistraat (autobox) 38. J.M. Riemsma Sexbierumerstraat 50 B Lwd D 3826 171 m2 Sexbierumerstraat 50 8.824,- 39. K. Rozema Franekerstraat 43 Lwd D 112 m2 Franekerstraat 43 40. A.S. Santema- Nijlansdyk 38 Hzm E 1099 218 m2 Nijl&nsdyk 38 Zwaagstra 41. J. Schaafsma J. Marisstraat 21 Hzm B 4812 152 m2 J. Marisstraat 21 42. C. Smit Ferdinand Bolstraat 55 Hzm A 1474 109 m2 Ferdinand Bolstraat 55 43. H. Strijker F. Ruyschstraat 15 Lwd G 126 m2 F. Ruyschstraat 15 44. J. Tiessen Engelumerstraat 6 Lwd D 178 m2 Engelumerstraat 6 12.859,- 45- Vereniging voor Christelijk V.W.O. en H.A.V.O. p/a mr. W.J. Adema, no taris, Postbus 75, Leeu warden Lwd D 3265 198 m2 Bildtsestraat 96 IJ. Visser Engelsestraat 2 3 Lwd D 2475 136 m2 Engelsestraat 23 47. D.J. Vogel Cederstraat 31 Lwd G 14133 126 m2 Cederstraat 31 48. H. Vorenkamp Cederstraat 17 Lwd G 14140 127 m2 Cederstraat 17 49. B. de Vries Molenstraat 35 Lwd D 147 m2 Molenstraat 35 50. Mej. G.A. de Vries Boerhaavestraat 16 Lwd G 13511 132 m2 Boerhaavestraat 16 51. TjWagenaar Ferdinand Bolstraat 57 Hzm A 1473 103 m2 Ferdinand Bolstraat 57 52. P.J. de Wal Kievitstraat 2 Lwd D 2254 125 m2 Kievitstraat 2 53. Mej. E. v.d. Wal Ferdinand Bolstraat 4 Hzm B 4081 146 m2 Ferdinand Bolstraat 4 54. J. Walthaus-Wolff Franekerstraat 41 Lwd D 1961 110 m2 Franekerstraat 42 5.108,- 55. M. v. Weezei Uiterdijksterweg 55 Hzm E 967 147 m2 Uiterdijksterweg 55 Nr. Naam van de koper 57. Mevr. T. Wierenga 58. J. Wiersma 59. A. Wolthuis- Westerveld 60. J. Ypma 61. A. v.d. Zee- de Jong 62. H. Zijlstra 63. T. Zijlstra Adres van de koper W. Lodewijkstraat 133 A. Brouwerstraat 35 Leeuwerikplein 3 Sexbierumerstraat 24 Engelsestraat 2 Pasteurweg 71 Beethovenstraat 8a J. Marisstraat 47 Begoniastraat 26 Kad.omschr. van het per ceel Oppervl. van het perceel Lwd G 11348 133 m2 Hzm A 2923 126 m2 Lwd D 6307 dis. +108 m2 Lwd D 2771 108 m2 Lwd D 1847 Lwd P 5787 Lwd D 3547 Hzm B 4349 Lwd P 6353 315 19é m2 m2 149 m2 132 m2 Plaatselijke bekendheid v/h perceel W. Lodewijkstraat 133 A. Brouwerstraat 35 Mendelssohnstraat 39 Sexbierumerstraat 24 Engelsestraat 2 Pasteurweg 71 Beethovenstraat 8a J. Marisstraat 47 Begoniastraat 26 Prijs van de grond 8.922,- 5.851»- 5.016,- 5.573,- 22.756,- 14.159,- 6.378,- 6.151,- 8.855,- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 89