Wijziging salarissen gemeentesecretarissen in Friesland per 1 mei en 1 juli 1979. Bijlage no. 90. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben ons doen toekomen een ontwerp-besluit met bijlagen betreffende wijziging van de salarissen van de secretarissen der gemeenten in Friesland per 1 mei en 1 juli 1979. Op grond van artikel 111 der gemeentewet wordt Uw oordeel over bedoeld ontwerp-besluit gevraagd. Aangezien het hier slechts een aanpassing betreft van de salaris sen van gemeentesecretarissen aan de algemene salarismaatregel voor het burgerlijk overheidspersoneel per 1 mei en 1 juli 1979» stellen wij U voor met bedoeld ontwerp-besluit met bijlagen in te stemmen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W-.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 92