mi mi - 2 - School of afdeling Werkelijke uitgaven Beschikbaar gesteld Meer uit- gegeven Minder uit gegeven dan beschikbaar gesteld Kernafdeling school 79*562,07 voor debiele kinde ren Afdeling v.b.o. van 45*555,95 de school voor de biele kinderen Afdeling z.m.l.k. 85*560,21 van de school voor debiele kinderen Kernafdeling school 200.287,04 voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden 100.947,00 42.771,00 86.271,00 106.535,00 21.384,93 2.784,95 710,79 93*754,00 Afdeling v.b.o. van de school voor kin deren met leer- en opvoedingsmoeilijk heden Afdeling onaange paste kleuters van de school voor kinde ren met leer- en op voedingsmoeilijkhe den Klas voor woonwagen kinderen 12.624,03 59*804,00 47*179,97 29*739,53 42.744,00 13.004,47 7.950,97 11.069,00 3*118,03 Kernafdeling school voor debiele kinde ren Afdeling v.b.o. van de school voor de biele kinderen Afdeling z.m.l.k. van de school voor debiele kinderen 77.991,81 1977 83*345,00 67.662,85 71.240,00 94*595,48 94.150,00 5*353,19 3*577,15 445,48 Kernafdeling school 175.855,64 voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden 125.060,00 50.795,64 Afdeling v.b.o. van de school voor kin deren met leer- en opvoedingsmoeilijk heden 46.701,74 67.975,00 21.273,26 - 3 - School of afdeling Werkelijke Beschikbaar- Meer uit- Minder uit- uitgaven gesteld gegevengegeven dan beschikbaar gesteld Afdeling onaange- 46.546,40 47.070,00 523,60 paste kleuters van de school voor kinde ren met leer- en op voedingsmoeilijkheden Klas voor woonwagen- 5.055*24 12.850,00 7.794,76 kinderen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 97