Nr. 2152 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 93); BESLUIT de bedragen, bedoeld in artikel 187, tweede lid, van het Besluit buitenge woon onderwijs 1967 voor de openbare scholen voor buitengewoon onderwijs over de jaren 1973 tot en met 1977 voorlopig als volgt vast te stellen: Jaar Aantal Bedrag der Beschikbaar Meer uit- Minder uit- leerlin- werkelijke gesteld gegevengegeven gen uitgaven bedrag dan beschikbaar gesteld ONDERWIJS AAN DEBIELE KINDEREN (KERNAEDELING) 1973 108 89.480,65 83.127,27 6.353,38 1974 106 - 113.908,45 - 100.400,75 - 13.507,70 1975 105 - 131.513,27 - 130.004,70 - 1.508,57 1976 90 - 79.562,07 - 85.709,70 6.147,63 - 1977 88 - 77.991,81 - 69.850,88 - 8.140,93 498 5 492.456,25 469.093,30 29.510,58 6.147,63 is gemiddeld -ƒ 6.147,63 99,6 leerling 23.362,95 99,6 234,57 per leerling. ONDERWIJS AAN DEBIELE KINDEREN (APDELING V.B.O.) 973 48 35.332,69 43-450,08 8.117,39 1974 59 - 39.467,69 - 43.064,10 - 3.596,41 1975 56 - 42.576,21 - 46.210,08 - 3-633,87 1976 38 - 45.555,95 - 28.391,06 17.164,89 1977 55 - 67.662,85 - 70.603,77 - 2.940,92 257 5 230.595,39 f 231.719,09 17.164,89 18.288,59 is gemiddeld -ƒ 17.164,89 51,4 leerling 1.123,70 51,4 is 21,86 per leerling.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 98