Jaar Aantal leerlin gen Bedrag der werkelijke uitgaven Beschikbaar gesteld bedrag Meer uit gegeven Minder uit- gegeven dan beschikbaar gesteld ONDERWIJS AAN DEBIELE KINDEREN SCHOOL/AFDELING VOOR Z.M.L.K). 1973 1974 1975 1976 1977 35 28 25 23 27 A 2 67.304,59 - 85.199,68 - 104.183,59 - 85.560,21 - 94.595,48 57.688,75 - 57.946,77 - 74.725,00 - 70.865,53 - 103.565,00 9-615,84 27.252,91 29-458,59 14.694,68 8.969,52 139 5 is gemiddeld 27,8 leerling ƒ436.843,55 /364.791,05 ƒ81.022,02 -ƒ 8.969,52 8.969,52 72.052,50 27,8 2.591,82 per leerling. ONDERWIJS AAN KINDEREN MET LEER- EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN (KERNAFDELING) 1973 1974 1975 1976 1977 91 93 97 100 96 1 1 73.616,99 - 83.416,90 - 124.196,31 - 200.287,04 - 175.885,64 64.723,44 - 81.661,03 - 87.338,55 - 113.332,00 - 123.770,88 8.893,55 1.755,87 36.857,76 86.955,04 52.114,76 478 is gemiddeld 95,7 leerling 5 657.402,88 470.825,90 ƒ186.576,98 487 is 1.949,60 per leerling. ONDERWIJS AAN KINDEREN MET LEER- EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN (AFD. V.B.O.) 1973 1974 1975 1976 1977 52 52 52 54 51 52.571,01 51.650,49 37.368,42 12.624,03 46.701,74 38.031,00 45.885,00 42.131,25 62.104,32 6666721 14.540,01 - 5.765,49 4.762,83 - 49-480,29 - 19.965,47 262 5 200.915,69 254.818,78 20.305,50 is gemiddeld 52,5 leerling 74-208,59 -ƒ 20.305,50 53.903,09 52,5 is 1.026,73 per leerling. ONDERWIJS AAN KINDEREN MET LEER- EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN (AFDELING ONAANGEPASTE KLEUTERS) 1973 10 1 t 24.855,63 11.435,55 13.420,08 1974 11 1 17.308,85 14.877,55 2.431,30 1975 12 27.084,31 29.614,92 2.530,61 1976 10 29.739,53 37.401,00 7.661,47 1977 17 46.546,40 68.643,75 22.097,35 62 5 145.534,72 161.972,77 15.851,38 32.289,43 is gemiddeld 12,4 leerling -ƒ 15.851,38 16.438,05 is 1.325,65 per leerling. Jaar Aantal leerlin gen 1973 9,5 1974 12,3 1975 13,6 1976 10 1977 3 50,4 t 5 is gemiddeld 10,08 leerling Bedrag der werkelijke uitgaven Beschikbaar gesteld bedrag Meer uit gegeven Minder uit gegeven. dan beschikbaar gesteld ONDERWIJS AAN WOONWAGENKINDEREN 5-556,43 5.142,17 8.599,21 7.950,97 5.055,24 5.031,86 5.695,88 12.437,20 9.224,20 5.354,15 524,57 553,71 - 3.837,99 - 1.273,23 298,91 5.963,84 -ƒ 524,57 5.439,27 10,08 is 539,61 per leerling. Aldus vas van tgesteld in de openbare vergadering Voorzitter. Secretaris. 2 2 A 2 2 - - - - - 1 2 - - - A 2 - - - 12, - 3 - 32.304,02 37.743,29 524,57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 99