Mededelingenlijst voor de Raadsvergadering van 12 januari 1981. Ingekomen zijn: A. Berichten van geen bezwaar van Gedeputeerde St; ten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 2 juni 1980 tot vaststellen van de Verordening tot wij ziging van het Algemeen Ambtenarenreg lement II. de raadsbesluiten van 24 juni 1980 tot: a. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Uitkeringsverorde ning; b. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Wachtgeldverorde ning; c.^vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Uitkeringsverorde ning vrijwillig vervroegd uittreden; d. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Uitkeringsverorde ning functioneel leeftijdsontslag; e. vaststellen van de Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtena renreglement II de raadsbesluiten van 11 augustus 1980 tot a. vaststellen van de Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtena renreglement b. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsveror dening 1960; IV. het raadsbesluit van 1 september 1980 tot vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1 960; V. de raadsbesluiten van 24 november 1980 tot a. vaststellen van het Reglement Medezeg genschap b. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Uitkeringsverordening. B. Be richten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende diverse wij zigingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende; 1, de raadsvoorstellen van 23 juni 1980 tot: a. aankoop vart-de percelen met opstallen Westerkade 15, 17, 19, 21 en 23 en Arendsstraat 1 van G. Postma te Zwolle en A. Kalma-Postma te Emmeloord;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1981 | | pagina 1