Beschikbaar stellen krediet voor de aanleg van centrale verwarming bij 2 winkels in de Aakstraat. Bijlage no. 51 Leeuwarden, 15 januari 1981. Aan de Gemeenteraad. In het kader van de verbetering van het complex 160 woningen Greuns be staat er voor de huurders van dit complex de mogelijkheid centrale verwarming te laten aanleggen. De twee bij het Gemeentelijk Woningbedrijf in beheer zijnde winkels in de Aakstraat maken geen deel uit van het renovatieplan. De huurders van deze winkels hebben de direkteur van het Woningbedrijf verzocht, dat ook in de winkels een centrale verwarmingsinstallatie wordt aangelegd. Zij zijn bereid de daaruit voortvloeiende huurverhogingen te betalen. Deze huurverhoging hebben wij op basis van een investering van 5.704,per c.v. en een 25-jarige annuïteitenlening tegen een rente van 10,5% op 63,50 per maand berekend. In de huurberekening is 110,per jaar voor het jaarlijkse onderhoud opgenomen. Met deze huurverhoging is de genoemde investering reeds vanaf het eerste ex ploitatie-jaar -rendabel. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich met dit voorstel kan verenigen en' overigens de hierop betrekking hebbende stukken voor ter inzage zijn gelegd, geven wij U in overweging een krediet van 11.410, beschikbaar te stellen overeenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden 3.S. Brandsma Burgemeester W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1981 | | pagina 1