beleidsplan 1983 - 1987 t 3 3' t«Cf C ?3 GEMEENTE LEEUWARDEN MEMORIE VAN ANTWOORD •t»»o in iiiftM mm

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1983 | | pagina 1