a 9£Z'Z L L0 H 681 '8 N 9£ N 6£ N LZ N 22 a £Cl'L H 802'A a 8£l a tol N 9£ N 6£ N LZ N 22 a 18 L a 6£L N 9£ N 6E N LZ N 22 a 8 z a E8Z a 6£A a tr89 8 a t?i8'9 a 189'S 6 066 L 9 6 tï 6861 886 L A861 9861 5861 a Bef apuBBSuooA qaq -A-o-q spaaqs uaSuxaapuxuiaaA/uaSuxaapaaaiuaaA SuxqoaSag (ÖT 9TZxasuosjad 8uxpao9uaAS>if xy mnxseuuiAS yfxxspsqs •3*s*s XBBqox spuojua>jaog uaSuixJaax inquBB saxqeqmu iuax SuxSxzCxm - xooqos pa *uqs^ aSxuaAo aqaq*yux *B-a 'SjeAsyrxy (qaauosjad 9uxpao9aaAS>if xj aapuo uatuou -a9do) x39UosJ3d puazfiMuapuo-qaxu SuxpaoSaaAsyfxy (50 ®TZ) issuosuad SuxpaoSjaAsyTTy uinauaqqB-OABq-OABiu deqosuaamaSuaxoqog aanquado DNIAfIHHDSWO 60 90 60 no axq -ounj -qns Otr X axq -oung 000'l x Sf IMH3CINO n aixoNn^ajooH 81 -t7VAX N3J.SW0XNI 0661-9861 uB[dspis[3a Beleidspla UITGAVEN i 9öo- iyyo HOOFDFUNCTIE U ONDERWIJS x 1.000 Func tie 440 Sub- func tie 04 05 06 07 08 09 OMSCHRIJVING Openbare Scholengemeenschap mavo-havo-atheneum Door het rijk te vergoeden kosten personeel (zie 05) Kosten niet-onderwijzend personeel (opgenomen onder personeelskosten) Overige kosten van de school - herwaardering 1984-1988 - wijzigingen ivm mutaties leerlingenaantal Boekenfonds Totaal s.s.g. Aandeel in de kosten Fries Avondcollege Stedelijk gymnasium Door het rijk te verg, kosten personeel (zie 10) Begroting Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1985 1986 1987 1988 1989 8 1990 4 5 6 7 9 5.681 N 6.214 N 684 N 869 N 4 B 850 N 5 B 2 N 6 B 2 B 4 B 3 B 5 B 4 B 865 N 847 N 8 B 7 B 5 B 4 B 104 N 138 N 7.331 N 7.199 N 8 B 7 B 5 B 4 B 54 N 60 N 2.236 N 2.189 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 148