9 L 9 l 9 tï9 L 9 8£9 9 L 9 l 9 521 9 l 9 8E9 9 8£9 9 9 E 9 188 9 758 9 9 9 t?2 9 l 9 2 9 758 9 758 9 9 9 9 9 969 9 817 6 9 9 9 9 N Z£ 9 l 9 t? 9 £ZL 9 817 8 7 9 5 1 0661 686 L 8861 7861 9861 5861 ubbC apuBBSuooA qaq -A-o'q spaaqs uaSuxuapuxuuaA/uaSuxuapuaauiuaA SuxqouSag ('H'S'G 'J "fuoom 8TZ) ssxqeqmu asuaAxp - 6861-5861 SuTuapjBBMjaq - exqeuTqiuoopequiaMz/xeqqjods ('U*S"a *J 'fuaaw 9p sxz) saxqeqnui 9SJ9Axp - 6861-5861 SuxjgpjEBMjaq - 9861-2861 SuxjapjBBMjgq - ïïsTqpBqqjödg ('H'S'Q "J *Cj99ui ep 9xzsaxqeqnui 9SJ9Axp - 6861-5861 SuxuapjBBMjgq - 9861-2861 SuxjgpuBBMuaq - U9pq9Aqaods j,HOds Na DNiaaoAdo aarnawvHon ONIAPIHHOSWO 20 10 00 axq -ounj -qns 0E< sxq -ounj OOO'l S x aiivaHoaa Na annnno s aixoNnaaaooH 9-5VAX N3XSWOXNI 0661-9961 UBTdepxsxaa UelQicJap. UITGAVEN HOOFDFUNCTIE 5 CULTUUR EN RECREATIE Func tie 530 Sub- func- tie 00 01 02 OMSCHRIJVING LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT Sportvelden - herwaardering 19811-1988 - diverse mutaties (zie meerj.r. D.S.R.) - vervallen stelpost invest, was- en kleedgeb. Kal- verdijkje (herwaardering 1986-1990) Sporthallen - herwaardering 19811-1988 - diverse mutaties (zie meerj.r. D.S.R.) - energiebesp. maatreg. sporthal Nijlan (herwaar dering 1986-1990) Sporthal/zwembadcombinatie - herwaardering 1981-1988 (niet vervullen vacatures, vervroegd naar 1986 en 1987 en ged. over naar 530.01) - diverse mutaties (zie meerjr. D.S.R.) - energiebesp. maatreg. (herwaardering 1986-1990) Begroting 1985 1. 176 N 1. 176 N 1.651 N 1.651 N 1.565 N 1.565 N 1986 1.087 N 37 N 31 B 1.090 N 1.636 N 23 B 3 B 1.610 N 1.512 N 8 B 82 N 21 B 1.595 N X 1OOO Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1987 6 25 B 33 N 8 N 15 B 5 N 10 B 1988 >6 N 26 N 15 B 10 N 35 B 1989 32 N 32 N 10 N 10 N 2 N 2 N 1990 33 N 33 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 159